Activiteiten kermis 2019

Informatie rond onze verschillende activiteiten (kip aan ’t spit, zwijntjes kermis, touwtrekken, warande loop) werd net aangevuld.

Overzicht parkings tijdens rommelmarkt is vanaf heden ook te raadplegen.

Advertenties