Activiteiten kermis 2019

Informatie rond onze verschillende activiteiten (kip aan ’t spit, zwijntjes kermis, touwtrekken, warande loop) werd net aangevuld.

Overzicht parkings tijdens rommelmarkt is vanaf heden ook te raadplegen.